Hóa đơn: #972

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 0.8 x 0.8 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  157,500 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 dày 2.6mm : giá 270.000 đ/m
  297,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Không cần Lưu điện
  0 VNĐ
 • Motor:
  0 VNĐ
454,500 VNĐ 1 454,500VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 454,500VNĐ