Hóa đơn: #1680

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  675,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 dày 2.6mm : giá 270.000 đ/m
  891,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 1200 W : 3.850.000 đ
  3,850,000 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg IDOOR Đài Loan : 4.900.000 đ/bộ
  4,900,000 VNĐ
20,843,000 VNĐ 1 20,843,000VNĐ
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  0 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  0 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  0 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg IDOOR Liên doanh : 3.500.000 đ/bộ
  0 VNĐ
9,251,000 VNĐ 1 9,251,000VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 30,094,000VNĐ