Hóa đơn: #1682

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  675,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  726,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 1200 W : 3.850.000 đ
  3,850,000 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg YH Đài Loan : 5.250.000 đ/bộ
  5,250,000 VNĐ
22,383,750 VNĐ 1 22,383,750VNĐ
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  0 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  0 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  0 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg IDOOR Liên doanh : 3.500.000 đ/bộ
  0 VNĐ
11,882,750 VNĐ 1 11,882,750VNĐ
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray đơn U76f : đơn giá 100.000 đ/m.
  450,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 dày 2.6mm : giá 270.000 đ/m
  891,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  2,800,000 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg Sanyuan Đài Loan : 6.900.000 đ/bộ
  6,900,000 VNĐ
22,923,750 VNĐ 1 22,923,750VNĐ
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  0 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  0 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  0 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg IDOOR Liên doanh : 3.500.000 đ/bộ
  0 VNĐ
11,563,750 VNĐ 1 11,563,750VNĐ
 • Kích thước: 0.08 x 0.08 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  99,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  83,600 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  2,800,000 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg IDOOR Đài Loan : 4.900.000 đ/bộ
  4,900,000 VNĐ
8,021,974 VNĐ 1 8,021,974VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 76,775,974VNĐ