Hóa đơn: #1744

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 3 x 3.5 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  975,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 dày 2.6mm : giá 270.000 đ/m
  1,026,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  2,800,000 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg IDOOR Đài Loan : 4.900.000 đ/bộ
  4,900,000 VNĐ
21,195,350 VNĐ 1 21,195,350VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 21,195,350VNĐ