Hóa đơn: #1032

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 0.8 x 0.8 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  315,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  242,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 1200 W : 3.850.000 đ
  3,850,000 VNĐ
 • Motor: Motor Idoor 300kg Đài Loan : 4.900.000 đ/bộ
  4,900,000 VNĐ
10,195,030 VNĐ 1 10,195,030VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 10,195,030VNĐ