Hóa đơn: #956

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 2 x 0.8 (m2)
 • Loại ray: – Ray đơn U76f : đơn giá 100.000 đ/m.
  225,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 dày 2.6mm : giá 270.000 đ/m
  297,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  2,800,000 VNĐ
 • Motor:
  0 VNĐ
3,322,000 VNĐ 1 3,322,000VNĐ
 • Kích thước: 0.8 x 0.8 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  157,500 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  242,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  2,800,000 VNĐ
 • Motor:
  0 VNĐ
3,199,500 VNĐ 1 3,199,500VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 6,521,500VNĐ