____________________________

RAY CỬA CUỐN

Ray hộp cửa cuốn U76F

150.000 vnđ/m

Ray hộp cửa cuốn U96F

250.000 vnđ/m

____________________________

TRỤC CỬA CUỐN

Trục cửa cuốn F114 TC

250,000 vnđ/m

Trục cửa cuốn F114 CC

300,000 vnđ/m

Trục cửa cuốn F168 CC

690,000 vnđ/m