Hóa đơn: #1526

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray đơn U76f : đơn giá 100.000 đ/m.
  450,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  726,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 1200 W : 3.850.000 đ
  3,850,000 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg YH Đài Loan : 5.250.000 đ/bộ
  5,250,000 VNĐ
22,158,750 VNĐ 1 22,158,750VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 22,158,750VNĐ