Hóa đơn: #1684

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  675,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  726,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  2,800,000 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg IDOOR Liên doanh : 3.500.000 đ/bộ
  3,500,000 VNĐ
19,583,750 VNĐ 1 19,583,750VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 19,583,750VNĐ