Hóa đơn: #3441

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 2.87 x 3.17 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 200.000đ/m
  1,248,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 250.000đ/m
  867,500 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  2,800,000 VNĐ
 • Motor: – Motor 500kg YH Đài Loan : 8.800.000 đ/bộ
  8,800,000 VNĐ
34,663,420 VNĐ 1 34,663,420VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 34,663,420VNĐ