Hóa đơn: #1649

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray:
  0 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 dày 2.6mm : giá 270.000 đ/m
  891,000 VNĐ
 • Lưu điện:
  0 VNĐ
 • Motor:
  0 VNĐ
12,773,750 VNĐ 1 12,773,750VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 12,773,750VNĐ