Hóa đơn: #1650

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 2 x 3 (m2)
 • Loại ray: – Ray đơn U76f : đơn giá 100.000 đ/m.
  450,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø168 dày 4.2mm : giá 550.000 đ/m
  1,815,000 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 1200 W : 3.850.000 đ
  3,850,000 VNĐ
 • Motor:
  0 VNĐ
11,617,750 VNĐ 1 11,617,750VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 11,617,750VNĐ