Hóa đơn: #1017

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 0.5 x 0.81 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  225,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  244,200 VNĐ
 • Lưu điện: – Không cần Lưu điện
  0 VNĐ
 • Motor: Motor Idoor 300kg Đài Loan : 4.900.000 đ/bộ
  4,900,000 VNĐ
6,749,200 VNĐ 1 6,749,200VNĐ
 • Kích thước: 0.022 x 0.013 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  0 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  0 VNĐ
 • Lưu điện: – Lưu điện Idoor 900 W : 2.800.000 đ
  0 VNĐ
 • Motor:
  0 VNĐ
2,011,200 VNĐ 1 2,011,200VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 8,760,400VNĐ