Hóa đơn: #1181

Tên Sản phẩm Giá Số lượng Tổng giá
 • Kích thước: 0.08 x 0.08 (m2)
 • Loại ray: – Ray hộp U96f : đơn giá 150.000đ/m
  99,000 VNĐ
 • Loại truc: – Trục Ø 114 tiêu chuẩn dày 1,9 mm : giá 220.000đ/m
  83,600 VNĐ
 • Lưu điện:
  0 VNĐ
 • Motor: – Motor 300kg IDOOR Liên doanh : 3.500.000 đ/bộ
  3,500,000 VNĐ
3,864,256 VNĐ 1 3,864,256VNĐ
Tổng tiền hóa đơn: 3,864,256VNĐ